Skellefte Tekniken

Skellefte Tekniken

På Bälinge skola arbetar vi med Skellefte - Tekniken som är ett arbetssätt där eleverna tränar socialt samspel och NO-teknik. Det bygger på elevaktiva problembaserade arbetsuppgifter, till stor del inom NO-teknik, som pekar på enkla sammanhang och funktioner. Arbetssättet som bygger på krativitet och nyfikenhet ger företgssamma elever med trygghet i sitt eget lärande. Skellefte - tekniken utvecklades i skellefteå av läraren Bertil Asplund 1995 och finns i dag på över 200 skolor. Under åren har arbetsmaterialet omarbetats och uppdaterats för att anpassas till aktuella läroplaner.

Gå gärna in och läs mer om på Skellefte -Teknikens hemsida, där finns mer information bl.a. till föräldrar:

http://www.bja-asplund.com

Uppdaterad: