Skolkurator

Hej!

Josefin och Linn heter vi och arbetar som skolkuratorer här i Bälinge- och Jumkils skola. Det innebär att vi arbetar med förebyggande insatser och stödjande insatser i sociala och psykosociala frågor.

Du som elev eller föräldrar kan komma till oss om det är någonting som ni känner oro över eller som känns jobbiga. Det kan gälla olika saker och det kan både vara stora och små bekymmer. Vi har tystnadsplikt.

Vi kan även fungera som ett stöd i kontakten med andra verksamheter, myndigheter eller organisationer. Så som exempelvis Råd och stöd, Mottagningsenheten på socialtjänsten eller BUP (barn och ungdomspsykiatrin).

Vi ingår i något som kallas elevhälsoteamet på skolan tillsammans med biträdande rektor, skolsköterska, skolpsykolog och speciallärare/specialpedagog. Elevhälsoteamet arbetar tillsammans för att skapa en helhetsbild på olika situationer, det kan gälla både för en enskild elev och för hela klasser. Vi som kuratorer ingår även i skolans KiVa-team som arbetar mot mobbning.

För att komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa, knacka på dörren, maila alt. prata med någon lärare eller annan personal på skolan som kan hänvisa er vidare till oss. Vi sitter i ett rum i samma del som skolsköterskan och specialpedagogerna.

Kontaktuppgifter

Josefin Sköld   josefin.skold@uppsala.se   018-727 81 55   Måndag-Tisdag

Linn Jonsson   linn.jonsson@uppsala.se    072-598 74 99    Måndag-Torsdag

25 maj 2015