Skolkurator

Pia Österman  heter jag och arbetar som skolkurator på Bälinge- och Jumkils skola. 

Till största del sker mitt arbete i elevhälsoteamet, i nära samarbete med biträdande rektor, psykolog, skolsköterska och specialpedagoger. Jag ingår även som en del i KiVa-teamet.

Jag arbetar förebyggande, främjande och åtgärdande på organisations- grupp- och individnivå.

Jag arbetar på skolan måndag till fredag och ni är välkommen att kontakta mig via telefon eller mail.  

Uppdaterad: