Skolkurator

Hej jag heter Sofia Johansson och arbetar som skolkurator på Bälinge- och Jumkils skola.
Jag finns på skolan som en extra vuxen att prata med. Mitt arbete består av individuella stödsamtal med elever men också av samtal och kontakt med såväl föräldrar som lärare. I mitt arbete ingår också förebyggande och hälsofrämjande arbete på grupp- och organisationsnivå.

För bästa möjliga arbete och helhetssyn kring eleven sker till största del av mitt arbete i elevhälsoteamet, detta bestående av biträdande rektor, psykolog, skolsköterska och specialpedagoger. Jag är även en del av KiVa-teamet som utifrån ett åtgärdsprogram arbetar för att motverka mobbning och kränkande behandling på skolan.

Jag arbetar på skolan måndag-fredag och ni är varmt välkomna att kontakta mig via telefon eller mail.

 

Kurator

Sofia Johansson
Uppdaterad: