KiVa

KiVa är ett evidensbaserat antimobbningsprogram, som har utvecklats vid Åbo universitet, Finland, med finansiering av undervisnings- och kulturministeriet. Effekterna av KiVa har bevisats i en omfattande randomiserad studie. I Finland har KiVa varit ett eftertraktat program: 90 % av alla skolor inom grundläggande utbildning i Finland är registrerade som användare av programmet. 

KiVa-programmets komponenter

KiVa-programmet innehåller både allmänna och specifika åtgärder för att förebygga och åtgärda mobbning i skolorna. De allmänna åtgärderna riktar sig till skolans samtliga elever. Målsättningen är att påverka gruppens normer samt att stödja alla elevers färdigheter att agera på ett konstruktivt sätt, ta ansvar genom att inte uppmuntra mobbning, samt försvara mobbade elever.

KiVa är inte ett övergående ettårs-projekt utan en bestående handlingsmodell i skolans antimobbningsarbete.

I Kiva teamet på Bälinge skola ingår: 

Sofia Johansson, Susanna Bodingh, Nils Melin, Angelica Levin Krogh och Pernilla Winder.

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: