Skapande skola

Skapande skola är en statlig kultursatsning i skolan.

Enligt Kulturrådet ska bidraget medverka till att;

-Kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskolklass – åk 9 i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan.

-Öka den kulturella verksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.

Bälinge skola har under de senaste åren fått del av sökta medel och använt sig av olika kulturprojekt. Våra elever har spelat Djembatrummor, arbetat med animerad film, sett teater och arbetat med värdegrunden, haft författarbesök och skrivit egna böcker. 

Vårt, liksom Kulturrådets mål, är allas rätt till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet.

Uppdaterad: