Skolledningen

Vi vill att alla våra elever skall kännas sig trygga, trivas och ha arbetsro på skolan. Eleverna skall mötas av höga förväntningar, ha en bra kunskapsutveckling och då de slutar på skolan känna tillit till sin egen förmåga och ha en nyfikenhet att lära sig mera.

Vi arbetar för att alla på Bälinge skola skall känna arbetsglädje och trygghet. Tillsammans vill vi bedriva skolutveckling och öka måluppfyllelsen i verksamheten så att alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar.

 

 Uppdaterad: