Kooperativt lärande

På vår skola arbetar vi med kooperativa lärandet, KL. Det innebär att eleven lär sig att samarbeta på ett sätt som stärker elevens inlärning.

En viktig del i kooperativt lärande är att kommunicera och skapa relationer med andra där tydliga förväntningar på eleven agerande lärs ut.

Arbetsuppgifterna i kooperativt lärandet är uppbyggda så att eleverna är ömsesidigt beroende av varandra för att lösa uppgiften, båda i lärarparet eller att alla i lärgruppen måste bidra för att arbetet ska sluföras.

Uppdaterad: