Lilla och stora regnbågen.

Öppettider:

Fritids öppnar kl. 06.30

Fritids stänger kl.17.00

Regnbågens fritids består av två avdelningar; Lilla och Stora Regnbågen. Vi jobbar utifrån en gemensam värdegrund och skolverkets allmänna råd för fritidshemmets uppdrag.

Vi som jobbar på Regnbågens fritidshem drivs av att:

  • Skapa en trygg och trivsam miljö tillsammans med era barn
  • Skapa relationer med era barn
  • Stimulera era barn till utveckling och lärande
  • Stötta och utmana era barn
  • Erbjuda era barn aktiviteter som kompletterar skolans verksamhet
  • Ha en pedagogisk idé och en strukturerad planering som grund till vilka aktiviteter som genomförs

Öppning och stängningsrutiner

Vi öppnar fritids på Lilla Regnbågen kl: 06.30. Har ni behov att komma tidigare än 6.30 måste ni ansöka om det via www.ebarnungdom.uppsala.se

Frukost serveras från 06.30-07.15.  

Kl: 07.30 går eleverna ut på gården. Skoldagen startar kl:08.05.

Kl: 13.25  slutar skoldagen och vi på fritids tar emot eleverna inför eftermiddagen.

Kl: 16.15 slår vi ihop Lilla och Stora Regnbågen på Lilla.

Vi stänger fritids måndag-fredag kl:17.00 (Finns behov av förlängd tid ska dispens sökas hos rektor, schema skall även lämnas in minst två veckor innan.) När ni hämtar ert barn är det viktigt att ni meddelar fritidspersonalen.

Daglig Närvaro/Frånvaro

Vi kommer att vid varje terminsstart att dela ut ett omsorgsschema där ni föräldrar kan fylla i elevens tider för hela terminen eller för en 6 veckors period eller utifrån ert behov. Det är viktigt att meddela tider, ledighet och ändringar. Man kan maila, ringa, sms:a eller skicka lapp med eleven.  Elevens omsorgstid ska vara baserad på vårdnadshavarens arbetstid eller studietid inklusive restid. När en eller båda vårdnadshavarna är lediga (kompledig, semester mm) ska eleven med plats på fritidshemmet vara ledig från fritidsverksamheten.

Busstider

 Vi har tre busstider och det är följande: Direkt efter skoldagens slut, kl:13.45, 15.15 och 16.15.

Viktigt att fylla i elevernas busstid på listan eller lämna meddelande om detta. Vi följer med eleverna till bussen och ser till att de kliver på.

Kontaktinfo

Lilla Regnbågen: lillafritidsbalinge@gmail.com

Telefon till de olika avdelningarna:

FSK: 018-726 08 92

Åk 1 och åk 2: 072-581 95 05

Åk 3: 072-581 95 04

Mellanmål

Vi äter mellanmål i skolans matsal. Ettor, tvåor och treor äter mellanmål direkt efter skolan. Fsk äter mellanmål 14.00.  

Aktiviteter

Regnbågens fritids erbjuder olika aktiviteter olika dagar under veckan beroende på om eleven går på Stora eller Lilla fritids. Alla aktiviteter återkopplas till skolans verksamhet. De aktiviteter som erbjuds eleverna idag kan vara: Slöjd, TL (Trivselledarprogram) i idrottshallen, lek och rörelse, musik, bakning, värdegrundsarbete, film och IKT (Ipad arbete). Utevistelse är något som vi gillar och det kan variera på olika dagar, vissa tillfällen kommer vi att göra miljöombyte i närområdet.

Allmän info

Fritidsverksamheten stänger fyra dagar per läsår, för fortbildning/planering och meddelas minst två månader innan.

Till loven är det extra viktigt att vi får veta omsorgsbehovet i god tid, samt förändringar pga beställning av rätt antal matportioner, aktivitetsplanering utifrån elevernas önskemål samt planering av personaltäthet och eventuell ledighet utifrån elevantalet. Är ditt barn sjuk under lovperiod så ring eller skicka meddelande till fritids då skola24 inte fungerar på lovet.

Vi ser gärna att eleverna har med sig extra kläder, alla elever har en egen låda där dessa kan ligga (framförallt de yngre eleverna) Det är även viktigt att eleverna har bra utekläder då många av aktiviteterna sker utomhus.

Skolans likabehandlingsplan gäller även för fritidshemmet.

Om behovet finns för ett utvecklingssamtal med oss på fritids, så går det bra att boka en tid. Alla elever är tilldelade en mentor på fritids.

 

Lilla Regnbågen:                                                                     

FSK: Nils, Angelika och Mani

1:an Pernilla, Markus och Lovisa                                                                                   

Stora Regnbågen:  

2:an Linda; Hugo och Maja

3:an Mathilda, Malin och Ola

Hoppas att ni och ert/era barn kommer att trivas hos oss!!                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Uppdaterad: