Skolpsykolog


Mitt namn är Elias Elsrud och jag arbetar som skolpsykolog på Bälinge, Jumkil och Danmarks skola.

I mitt arbete som skolpsykolog bidrar jag med psykologisk kompetens för att arbeta förbyggande och hälsofrämjande både på organisations-, grupp och individnivå. Arbetet består bland annat av individuella stödkontakter till elever, föräldrasamtal och psykologiska bedömningar. Jag arbetar även med handledning och konsultation till skolans personal i syfte att främja inlärning och utveckling för alla elever.

Till största del sker mitt arbete i elevhälsoteamet, i nära samarbete med biträdande rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagoger. Jag ingår även som en del i KiVa-teamet. Som skolpsykolog arbetar jag under hälso- och sjukvårdslagens sekretssregler och har tystnadsplikt.

Jag arbetar på Bälinge skola tre dagar i veckan och ni är välkomna att kontakta mig via telefon eller mail.

Psykolog

Elias Elsrud
Uppdaterad: