Trygghet och studiero

Alla elever ska ha en utbildning som präglas av trygghet och studiero. Lärare och elever ska arbeta förebyggande för att studiemiljön ska vara god. Ibland är inte det tillräckligt - då kan skolan behöva vidta någon av de disciplinära åtgärder som finns i skollagen. Rektorn är ansvarig för att det tas fram ordningsregler på skolan.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Trygghet och studiero