Åk 2

Årskurs 2 är indelade i tre klasser.

Pernilla Lundh Sandgren 2A, pernilla.lundhsandgren@skola.uppsala.se

Erika Andersson 2B, erika.andersson@skola.uppsala.se

Sara Bergström 2C, sara.bergstrom@skola.uppsala.se

 Uppdaterad: