Åk 2

Åk 2 är tre klasser där klasslärarna heter Pernilla Lund Sandgren, Erika Andersson och Sara Bergström.

Arbetet i 2:an består av mycket praktiskt arbete och som komplement använder vi oss av diverse böcker. 
Inom svenska använder vi oss av Läsande klass som är ett läsförståelsematerial där man har hjälp av de 5 läsfixarna för att förstå en text.
Vi använder oss också av "Lilla vov hotell" som är en fortsättning på "Vov hotell". Med hjälp av musik, drama, bild, läsböcker, arbetsböcker och praktiska uppgifter tar vi kliv mot läsning och skrivning. Läsförståelsen tränas och vi diskuterar olika texter.
Inom matte så har vi boken Prima som vi kompletterar med praktisk matte.
Inom NO/SO jobbar vi med rymden, kroppen och mofflorna som handlar om miljö. Värdegrunden, trafik m.m. återkommer hela tiden under läsåret.
Vi kommer jobba med religion och nutidskunskap i form av Lilla Aktuellt.
Idrott, lärande utomhus, studiebesök och Röris är praktiska inslag som kompletterar undervisningen i klassrummet så att det blir ett varierat arbetssätt.
En gång i veckan har vi nivågrupperat alla eleverna för att tillgodose deras behov lite extra och vi kommer jobba mest med svenska och matte.
För att främja VI-känslan ha vi i 2:an regelbundna dagar då vi jobbar med värdegrunden och har samarbetsövningar.Uppdaterad: