Åk 2

Årskurs 2 är indelade i tre klasser.

Agnes Julin 2A

Annette Schultz 2B

 

 Uppdaterad: