Elevråd

Elevrådet består av representanter från åk 1 - åk 5.

Ordförande, sekreterare utses från åk 5.
På elevrådet tas frågor upp som gäller hela skolan, som har behandlats i klassernas klassråd.
Via elevrådet förankras frågor som tex ordningsregler och inköp av lekmaterial bland eleverna på skolan. 
Elevrådet träffas en gång per månad.

Uppdaterad: