Om skolan

Bälinge skola omfattar verksamheterna förskoleklass, årskurserna 1-5 samt ett fritidshem. Skolan är belägen 12 km norr om Uppsalas stadskärna. På skolan går det ca 450 elever.Undervisningen bedrivs i flera byggnader som inramar en skolgård med många möjligheter till lek och fysisk aktivitet. I direkt anslutning till skolområdet finns ett kommunalt bibliotek som skolan samarbetar med utifrån en gemensamt utarbetad plan.

Personalen är indelade i fyra arbetslag – F-klass-1,åk 2-3, åk 4-5 och fritids.
På skolan finns ett KiVa-team som arbetar utifrån en handlingsplan för att förebygga och motverka kränkande behandling.

Fritidsverksamheten är förlagd till Paviljongen.
Lilla Regnbågen Förskoleklasserna och åk 1.
Stora Regnbågen åk 2 och åk 3.

Skolan leds av en rektor och en bitr. rektor.