Värdegrund

Skolans regler

Jag ska vara mot andra som jag vill att andra ska vara mot mig – en bra kompis.

Jag har själv ansvar för mitt eget skolarbete och för skolans gemensamma saker.

Jag ska använda ett vårdat språk.

Till skolans regler tillkommer klassens regler och ett juste vardagsuppträdande.

Vad händer då elev bryter mot skolan regler?

1. Tillsägelse.
2. Samtal med eleven.
3. Kontakt med vårdnadshavare.
4. Samtal tillsammans med rektor, klasslärare och elev.
5. Vid behov kontaktas också Elevhälsoteamet och/eller Likabehandlingsgruppen.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Värdegrund