Värdegrund

Ordningsregler Bälinge skola   
  
På Bälinge skola eftersträvar vi att alla elever blir sedda och hörda.   
  
På Bälinge skola värdesätter vi respekt och allas lika värde.   
  
På Bälinge skola har vi noll tolerans mot kränkande behandlingar.  
  
På Bälinge skola vill vi ge elever och personal en trivsam arbetsmiljö där alla känner sig trygga.   
  
På Bälinge skola tillämpar vi därför följande ordningsregler:  
Vi respekterar och är snälla mot varandra   
(Skollagen kap 5)  
  
Vi respekterar och accepterar olikheter (Skollagen kap 5 & Diskrimineringslagen)  
  
Vi bidrar till en lugn och trygg studiemiljö i klassrummet samt ett trivsamt, tryggt klimat på rasterna  
(Skollagen kap 5 & Arbetsmiljölagen)  
  
Vi värnar om skolans miljö och är rädd om skolans egendom  
 (Miljöbalken & Brottsbalken)  

Uppdaterad:

Andra sidor under: Värdegrund