Åk 3

Vi är 3 klasser i år 3 på Bälingeskola. 
I 3A arbetar Niklas Hildeberg och Annette Schultz i 3B Jacqueline Andrae och i klass 3C Sandra Djos. I klasserna arbetar en resursperson. Vi går på Stora Regnbågens fritidshem som ligger i Paviljongen på skolan.
Vi stävar efter att det ska råda en positiv atmosfär med ett tillåtande klimat där både personal och elever uppmuntrar varandra och sätter fokus på det som fungerar. Eleverna uppmuntras att ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Alla ska respektera varandra. En stor del av tiden i skolan ägnar vi åt träning av basfärdigheterna så som svenska och matematik. Undervisningen utgår från eleverna och arbetssätten är elevaktiva och undersökande.

Välkommen att besöka oss i verksamheten!

 

Uppdaterad: