Åk 3

Årskurs 3 är indelade i tre klasser. 


Niklas Hildeberg 3A, niklas.hildeberg@skola.uppsala.se

Jacqueline Andrae 3B, jacqueline.andrae@skola.uppsala.se

Annette Schultz 3B, annette.schultz@skola.uppsala.se

Sandra Djos 3C, sandra.djos@skola.uppsala.se

 

 

 

Uppdaterad: