Åk 5

Lärare i klass 5A Nathalie Abdallah, 5B Rose Marie Öhlund och i klass 5C Ulrika Hålinggård.

Vi har ett arbetssätt som går ut på att få bort klasstänket; vi vill istället skapa en enhetlig årskurs. För att genomföra detta jobbar vi i olika gruppkonstellationer, så alla får möjlighet att träffa så många av de andra eleverna o lärarna i åk 5 som möjligt. Hela årskursen har ett gemensamt schema.

För att smidigt kunna arbeta flexibelt i olika konstellationer och lokaler har vi valt att möblera i bord- och lådsystem istället för att varje elev har en egen bänk.

Vi är tre personer som tillsammans ansvarar för femmorna. Arbetet läggs upp så att vi inriktar oss på de ämnen var och en är mest kompetent i.

Alla elever träffar oss ungefär lika mycket.

Barnen är indelade i mentorsgrupper; A, B och C. Utöver det har vi vissa lektioner i halvklasser.

Vi har också tematiska arbeten såsom nivågrupperade läsgrupper. Vi blandar alla elever över klasserna.

Alla aktiviteter som sker utanför skolan gör vi tillsammans så långt det är möjligt.

En stor vinst med detta arbetssätt är att alla elever är trygga med flera lärare. Visserligen har vi ansvaret för varsin mentorsgrupp, men i det dagliga arbetet spelar det inte någon roll vem som är vems mentor; eleverna känner oss alla.

Vi upplever vinsterna mycket stora rent socialt, då urvalet av kompisar är stort.

Vi lägger stor vikt vid värdegrundsarbetet. 

Vi håller hårt på skolans värdegrund och regler. Vi är tydliga och enade i vår syn på dessa. Eleverna vet vad som förväntas av dem och det gör att de och föräldrarna känner sig trygga.

Uppdaterad: