Åk 4

Under läsår 2017/2018 finns det 77 fjärdeklassare fördelade på tre klasser.
Klasslärare/mentorer är Agnes Bergman 4A, Rose Marie Öhlund 4B och Ulrika Hållinggård 4C. 

I våra fyror arbetar vi aktivt med vår värdegrund och våra klassrumsregler. Vi strävar efter ett trevligt och vänligt klimat i våra klassrum, grupprum och gemensamma utrymmen. För att skapa en lugn atmosfär i vårt gemensamma kapprum har vi vissa givna regler för detta. Det gäller bl.a. vilken ingång vi använder och var vi går på toaletten.

Vi delar vissa lektioner med varandra och vi är rast- och lunchvärdar för varandras barn vilket gör att alla fyror känner alla lärare i årskursen.
Med jämna mellanrum har vi aktiviteter med alla fyror tillsammans.

Under läsåret kommer vi att läsa de flesta SO- och NO-ämnen i block. Det gör att alla elever inte läser likadant samtidigt och inte har samma läxor.
Övriga ämnen läses ungefär parallellt.

13 mars 2015