Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ny uppdatering av planen kommer i april 2022.

Uppdaterad: