Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vill du läsa ditt barns grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling ska du kontakta skolledningen på Bälinge skola.

Uppdaterad: