Slöjd åk 2-5

Slöjd åk 2-5

På Bälinge skola finns två stycken slöjdsalar, en textil- och en trä- och metallsal. Vi som undervisar heter Mattias Gonzalez och Susanne Wåhlin.

Undervisningen i slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar (Lgr11).

TräbitarFågelTräapaMattias Gonzalez, Trä & metallslöjdslärare

Susanne Wåhlin, Texillärare

Uppdaterad: