Åk 1

Årskurs 1 är indelade i två klasser.

Agnes Julin 1A

Annette Schultz 1B 

Jacqueline Andrae 1A/1BUppdaterad: