Åk 1

Årskurs 1 är indelade i tre klasser.

Annette Schultz 1A

Jacqueline Andrae 1B 

Sandra Djos 1C Uppdaterad: