Åk 1

Årskurs 1 är indelade i tre klasser. Inger Gonzales 1 A, Ninni Moreno 1B och Catharina Pettersson 1C. 

Vi arbetar mycket med att stärka barnen socialt och vi har valt att vissa lektioner dela in barnen i flick- och pojkgrupper. Vi arbetar förebyggande mot mobbing och andra former av kränkningar genom att bl.a. ha regelbundna gruppsamtal då alla barn får berätta om hur de upplever sin skoldag. Om barnen känner sig trygga och sedda i skolan, både av sina kamrater och oss lärare, så fungerar skolarbetet bättre. Att börja i den "lilla" flick- resp. pojkgruppen är ett sätt att skapa den tryggheten. Vi följer sedan upp samtalen i klasserna, pojkar och flickor tillsammans. Vi pratar mycket om vår gemensamma värdegrund och alla barn får lära sig att samma regler gäller oavsett vilken lärare de har eller i vilken lokal de vistas.
Arbetet i 1:an handlar främst om att lägga en stabil grund att bygga deras fortsatta skolgång på. Därför lägger vi stor vikt vid att träna på att forma bokstäver och siffror, läsning, läsförståelse och den första matematikinlärningen.
I svenska använder vi oss av läsmaterialet VIPS. Vi har gott om böcker anpassade efter barnens läsförmåga och olika intressen. Till varje bokstav knyter vi sedan de vanligaste svenska djuren, fåglarna eller insekterna och väver på så sätt ihop svenskan med NO. Varje måndag skriver barnen i sina Måndagsböcker, där de berättar vad de gjort under helgen. En bit in på hösten får de den första skrivläxan veckovis, med blandade och roliga uppgifter. Läxorna kommer de senare under hösten att få börja läsa upp för varandra. Det är ett första steg i att träna på att stå framför en grupp. Vår erfarenhet är att i åk.3 gör alla barn detta utan att känna sig osäkra om de tränat ända sedan åk.1.
I matte använder vi oss av PRIMA. Vi arbetar också med konkret material, såsom klossar, pussel, spel och datorprogram (bl.a. mästerkatten i stövlar, Snövit och matteknep). Utematte är ytterligare ett sätt att befästa de kunskaper vi arbetat med i klassrummet. Då kan vi gå ut tillsammans, båda ettorna. Ibland delar vi in klasserna i grupper utifrån vilka behov barnen har. Några kan behöva extra genomgångar och arbeta med konkret material, andra behöver få möta utmaningar. Detta gör vi när vi är tre lärare och vi blandar då barnen i båda klasserna. Vi arbetar också med Kängurumatte som är problemlösning på nätet. 

Uppdaterad: