Likabehandlingsarbete-förskoleklass

Vad gör vi varje vecka:
• Vi hälsar och säger god morgon enskilt till varje barn varje morgon då vi tar i hand. 
• Vi tränar på att barnen måste räcka upp handen för att prata enskilt och visa varandra respekt och lyssna på varandra.
• Vi pratar och löser konflikter med barnen och försöker få dem att lösa konflikter själva.
• Vi pratar om varandras olikheter och likheter och om hur viktigt det är att vi är olika.
• Varje fredag utvärderar vi veckan med barnen, vad har varit bra och vad måste vi bli bättre på nästa vecka.
• Vi är förebilder.
• Vi dela in barnen i olika grupper för att varje elev ska bli sedd och hörd.

Under läsåret arbetar vi med:
• I början av läsåret jobbar vi mycket med värdegrunden.
• Vi pratar om hur en bra kompis är och skriver ner vad barnen tycker.
Detta dokumenterar och synliggör vi i klassrummet.


• Leker samarbetslekar
• Pratar om hur barn har det i andra länder. T.ex. på FN-dagen men även vid andra tillfällen.

Uppdaterad: