Musik

Jag som undervisar i musik heter Carolina Olsson.

Musikämnet - kursplan och bedömning:

Ämnets syfte

Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper som medför att de kan delta i musikaliska sammanhang, både genom att själv musicera och genom att lyssna på musik. Kunskaperna fås genom sång, spel och genom samtala och analysera musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska genrer. Eleven ska även utveckla en tilltro till sin egen förmåga att musicera.

Centralt innehåll åk 1-3

Sång och spel i olika former, såsom kanon och ensemblespel.
Sång, stränginstrument, tangentinstrument och slagverk med variation i rytm, klang och dynamik.
Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
Musiksymboler.
Kännedom om instrument från olika instrumentgrupper.
Enkla former av musikskapande.

Centralt innehåll åk 4-5

Ackord-, melodi- och rytminstrument för spel i olika former och genrer.
Sång i olika former och genrer, samt rösten som instrument för olika vokala uttryck.
Imitation och improvisation med röst och instrument.
Gehörsmusicerande.
Musiksymboler, noter och ackordbeteckningar.
Begrepp som rytm, klang, dynamik, tonhöjd, tempo, period, taktart, vers och refräng.
Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former.
Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
Musikframföranden.
Röst och hörselvård.
Bedömning

Eleverna bedöms både utifrån den egna förmågan samt efter förmågan till samspel med andra. Även elevens förmåga att analysera musik värderas. 

 

Uppdaterad: