Musik

Jag som undervisar i musik heter Niklas Hildeberg,

Musikämnets syfte

Eleverna ska utveckla kunskaper som medför att de kan delta i musikaliska sammanhang, både genom att själv musicera och genom att lyssna på musik. Kunskaperna fås genom sång, spel och genom samtala och analysera musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska genrer. Eleven ska även utveckla en tilltro till sin egen förmåga att musicera (Lgr11).

 

 

Uppdaterad: