Idrott

Marc Siwerman Kjellqvist och Evelina Anbo är idrottslärare på Bälinge skola. Marc Siwerman Kjellqvist föräldraledig/vik. Hugo Åhman.

Idrott och hälsa är ett viktigt ämne för eleverna. Vi har schemalagda idrottslektioner från åk 1. Skolan har tillgång till en idrottshall och stora ytor utomhus. Detta skapar förutsättningar för varierad undervisning i ämnet.

Uppdaterad: