TL

VÄLKOMMEN TILL TRIVSELPROGRAMMET!

Trivselprogrammet är Nordens största program för aktivitet och inkludering i grundskolan. Fler än 1350 skolor använder sig av programmet. Trivselprogrammet når i dag ut till över 300 000 barn och ungdomar, 30 000 lärare och utbildar årligen 70 000 elever till trivselledare.

Trivselprogrammet är en metod för skolor att få ökad aktivitet, trygghet och struktur på rasterna i grundskolan.

Trivselprogrammet är en del av ett förebyggande arbete på skolan för att komma tillrätta med konflikter, kränkningar och mobbning. 

Trivselprogrammet involverar och engagerar i hög grad eleverna i arbetet.

Programmet integreras enkelt i skolans ordinarie verksamhet och ger skolan fler verktyg för att skapa en aktiv, inkluderande och trygg miljö för eleverna.

Trivselledarelever från åk 3-5 på skolan planerar och organiserar strukturerade aktiviteter och lekar på rasterna för ökad aktivitet och trygghet för alla elever på skolan.

Som Trivselskola är man med och tar del av Trivselprogrammets samlade erfarenhet som utvecklats sedan 2009, tillsammans med över 1350 skolor i Norden. TL- ansvarig på skolan är Pernilla Winder.

 

 

 

Uppdaterad: