Ansökan om skolskjuts

Före 31 mars ska ansökningar om skolskjuts vara inlämnade för att garantera att alla får svar innan skolstarten i augusti 2016. För elever med växelvisboende ska vårdnadshavarna lämna in ny ansökan för varje läsår. Taxi för elever med funktionsnedsättning ska styrkas med läkarintyg vid varje ansökningstillfälle.

22 mars 2016