Öppet hus 2/12

För blivande förskoleklassbarn och föräldrar.

Välkomna till Bälinge skola och se vår verksamhet, lokaler och träffa lärarna.

Måndag den 2/12 kl. 16.30-18.30       Lokal: Herrgårdsbyggnaden

15 november 2019