Skapande skola

Skapande skola Klimat och hållbarutveckling.

Under hösten har alla klasser arbetat med projektet Klimat och hållbarutveckling. Eleverna har lärt sig hur man kan påverka, förändra och arbeta för en mer hållbar omvärld. Klasserna har arbetat klassöverskridande och med olika arbetssätt.

Genom Skapande skola-projektet Klimatanimation tillsammans med Adina Aldén har några klasser fått möjlighet att arbeta med film. Eleverna har producerat informativa kortfilmer som både presenterar klimatfakta och vilka risker som detta medför, men även förslag på lösning kring problemet.

Se filmerna här: Filmer skapande skola

21 december 2017