Skolstart

Skolstart Måndag 20/8 kl. 08.05.

Välkomna tillbaka till Bälinge skola och ett nytt läsår. 

Skolstart Måndag 20/8 kl. 08.05 i respektive klassrum.

16 augusti 2018