Skolvalet läsåret 16/17

Nu är skolvalet inför nästa läsår, 16/17 slut. Vårdnadshavarna kommer att kunna se vilken placering de har fått i eBU samt via brev den 1 mars.

9 februari 2016