Stänga av väg

Stänga av väg 631

Den 26 november kommer väg 631 stängas av på grund av byte av vägtrumma. Vägen kommer att ledas om via 636, 272 och 637. Den kommer vara totalavstängd ca 1 km väster om Åloppe och 4,3 km från korsning 638/631 mot Åloppe. Arbetet beräknas att hålla på måndag och tisdag. Bussen kör mellan Grellsbo och Åloppe ut på Gysingevägen sedan ner Agersta och över till Åloppe.

14 november 2018