Temaveckan som var

För ett tag sedan hade vi en temavecka här på Bälinge skola. Vi hade en hälsodag, en samarbetsdag och elevens val spritt under veckan.

På samarbetsdagen var eleverna indelade i åldersblandade gruppper. 

Tillsammans gick de runt på olika stationer och löste uppgifter. Hela skolan åt fiskburgare utomhus i det fina vädret.

25 april 2016