Aktuellt om Bälinge skola

Här hittar du information om det pågående arbetet med Bälinge skola. Uppdaterad 14/6-23.

Vi får många frågor om skolsituationen i Bälinge. Frågorna handlar framför allt om skolans nuvarande skick, att en del av undervisningen från hösten flyttas från paviljongen till skolans övriga lokaler och hur det kan påverka lärande och trivsel. Vi arbetar nu med att skapa så bra lösningar som möjligt för alla elever och personal.

Här på hemsidan kommer du fortlöpande få information om förbättringsåtgärderna i skolan och planerna framåt.

Uppdaterad information om Bälinge skola 14/6-23

I frågor-och-svar dokumentet (PDF, 126 KB) hittar du svar på de vanligaste frågorna om skolan. Vi uppdaterar informationen löpande.

Nu finns ett uppdaterat frågor och svar-dokument och även ett dokument med beskrivning av Skolfastigheters åtgärdsplan.
Dokumenten hittar du här på hemsidan Statusbesiktning (PDF, 148 KB)

Frågor och synpunkter
Har du frågor och synpunkter ber vi dig mejla balinge.skola@uppsala.se .
Detta för att vi vill samla alla frågor och synpunkter på ett ställe samt fördela frågorna till den som bäst kan svara.

5 juni 2023